English

Bridge is finished

De brug in Nijmegen is klaar

De brug is klaar. Wil je hem zelf zien, ga dan naar: Zwanenveld 2245-2278, Nijmegen, of, van de ander kant van de brug, Van Schuylenburgweg, bushalte Steve Bikoplein, Nijmegen.