English

Visie RWS

Bij Rijkswaterstaat denken we ook in een andere richting. We zijn blij met de manier waarop Michiel en anderen met de materie omgaan maar wij hebben nog andere aspecten in het oog en iets afwijkende gezichtspunten. Ze gaan goed samen.

Bij RWS denken we, nee weten we, dat er steeds minder handen zijn om het werk aan onze bruggen, tunnels en viaducten te doen, en deze techniek zou daarin wel eens een rol kunnen spelen. We praten en discussiƫren over de robotisering van de bouw, de automatisering ervan.

De techniek zal in de toekomst goedkoper zijn dan traditionele manieren van bouwen; we kunnen de faalkosten reduceren omdat veel meer van te voren wordt uitgedokterd en gedaan, en omdat we met computergestuurde processen werken. Als je bedenkt dat faalkosten in de bouw inde buurt van de 10% komen scheelt dat heel veel.

Deze techniek zal ook nog eens helpen om onze milieudoelen te halen. Door alleen maar materiaal te gebruiken waar het nodig is en door te werken met holle ruimtes in beton, besparen we een hoop materiaal. Het vervaardigen van beton, en meer in het bijzonder cement, is een erg milieubelastend proces dat met veel co2 uitstoot gepaard gaat. Eerst tijdens het vervaardigen, het branden van cement, daarna tijdens transport en tijdens de verwerking. Het terugbrengen hiervan geeft een enorme milieuwinst.

We denken dat we met deze techniek veel flexibeler kunnen opereren.

Bij Rijkswaterstaat zijn we bijzonder geĆÆnteresseerd in Innovatie. We denken dat onze focus op innovatie er voor zorgt dat we een van de modernste landen zijn als het gaat om wegen, bruggen en vaarwegen. Voorop staat toch ook dat alles veilig moet gebeuren.